Bijgewerkt op 12 juli 2022

 

 

               GESLACHTSREGISTER HOVENGA

 

            

 

             De stamvader van dit geslacht is

 

 

                      R Y K E L E

 

 

 

                    Geboren ca. 1693

 

 

 

 

BLAD 2

 

JOHANNES RYKELES  x   GEELTJE PIETERS

Geb.   ca. 1715       Geb.   ..-..-....

Overl. ..-..-..       Overl. ..-..-....

Datum huwelijk: ca. 1737

Kind:

 

1. PIETER JOHANNES                       Zie Blad 3)

   Geb.     ca. 1739 te Ee

   Overl. 23-02-1815 te Ee

 

 

NB: Deze Pieter Johannes heeft in 1811 de familienaam

    IEDEMA aangenomen.

    Eventuele andere zonen van Johannes Rykeles kunnen

    in 1811 een andere achternaam hebben gekozen.

 

 

 

 

 

BLAD 3 (Zie Blad 2)

 

PIETER JOHANNES IEDEMA   x   JETSKE PIETERS

Geb.     ca. 1739            Geb.   ..-..-....

Overl. 23-02-1815            Overl. ..-..-....         

Datum huwelijk: 03-05-1761

Kinderen:

 

1. PIETER-PIETERS IEDEMA

   Geb.     ca. 1763 te Engwierum

   Overl. 31-05-1822 te Ee

 

2. GEELTJE  x  Jacob Taekes

   Geb.      ca.1766 te Engwierum

   Overl. 21-12-1811 te Engwierum

 

3. JOHANNES-PIETERS x Janke Thijssens  (Zie Blad 4)

   Geb.   23-04-1769 te Engwierum

   Overl. 05-03-1827 te Morra

 

4. RIEKELE-PIETERS

   Geb.   19-09-1773 te Engwierum

   Overl. 11-05-1808 te Engwierum

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Zie Hoofdstuk A Blad 3

 

 

Nr. 2: Geb.datum Jacob Taekes: 31-01-1751

       Datum huwelijk: 14-11-1790

       Kinderen:

       Taeke   Geb. 09-12-1792  (jong overleden)

       Taeke   Geb. 03-03-1794  (jong overleden)

       Baukje  Geb. 15-03-1796

       Jetske  Geb. 20-05-1800

       Taeke   Geb. 14-02-1805

 

 

Nr. 3:

Tijdens de Franse overheersing voerde Napoleon in 1811 de

burgerlijke stand in en schreef voor dat iedereen een vaste

familienaam aan moest nemen.

Zo heeft Johannes Pieters te Morra de familienaam HOVINGA

aangenomen. Zijn vader, Pieter Johannes te Engwierum, koos

voor de familienaam IEDEMA. In de regel namen de kinderen

en kleinkinderen deze familienaam over. Dit ging hier dus

niet op.

In de akte van naamsaangifte Iedema wordt wel de naam van

deze Johannes Pieters genoemd, maar zijn kinderen niet.

Was hij het er misschien niet mee eens dat zijn vader de

naam Iedema koos, naar de jongste zoon IEDE van zijn broer

Pieter?

Een andere mogelijkheid kan zijn dat er weinig contact

tussen vader Pieter Johannes uit Engwierum en zoon Johannes

Pieters uit Morra is geweest, althans wat de naamsaangeving

betreft.

We zullen het wel nooit te weten komen.

(Zie voor ”Akte Naamsaangeving Iedema” Hoofdstuk A, blz. 1)

 

 

 

   Voor ons Minne Douwes Mellema, Lid van het Gemeente

   Bestuur Van Oostdongeradeel, waarnemende de functiën

   van Maire, in De Gemeente van Anjum Canton Dokkum

   Arrondessement Leeuwarden – Departement Vriesland;

   Gecompareerd zijn Johannes Pieters Woonende te Morra.

   Heeft hij verklaard dat hij aanneemt de naam van

   Hovinga voor familienaam dat hij heeft twee zoonen +

   een dogter te weten Pieter oud 8 jaar, Tettje 3 jaar,

   Riekele oud ½ jaar te Morra woonagtig.

   En heeft deze met ons getekend den 13 Dec. 1811.

 

 

    Handtek.  Johannes Hovenga    Handtek. M.D. Mellema

 

 

 

Johannes Pieters neemt hier dus de familienaam HOVINGA aan.

Opmerkelijk hierbij is dat hij de betreffende akte

ondertekent met HOVENGA.

(Deze Johannes Pieters heeft vast een vooruitziende blik

gehad)

 

Al vrij snel worden, door verschrijvingen, de familienamen

Hovinga en Hovenga doorelkaar gebruikt!!!!

Dit geldt ook voor de persoonsnaam Riekele en Rykele.

 

 

 

 

 

BLAD 4 (Zie Blad 3 nr. 3)

 

JOHANNES-PIETERS HOVINGA    x  JANKE TIJSSENS

Geb.   23-04-1769 te Engwierum Geb.   ..-..-1778 te Morra

Overl. 05-03-1827 te Morra     Overl. 16-02-1845 te Morra

Datum huwelijk: 09-03-1800

Kinderen:

 

1. PIETER HOVINGA   x   Martje Jans Steiger    (zie Blad 5)

   Geb.   28-09-1803 te Morra

   Overl. 07-02-1870 te Morra

 

2. TETTJE HOVINGA   x   Klaas Gerrits Hoekstra

   Geb.   07-02-1809 te Morra

   Overl. 11-07-1846 te Veenhuizen

 

3. RYKELE HOVINGA   x   Idske Yles Hoekstra    (zie Blad 8)

   Geb.   15-03-1811 te Morra

   Overl. 22-04-1892 te Anjum

 

4. JAPKE HOVINGA    x   Gerrit Sjoerds Levey 

   Geb.   05-07-1815 te Morra

   Overl. 12-01-1851 te Morra

 

 

Notities:

 

Nr. 2: Geb.datum Klaas Gerrits Hoekstra: 03-03-1803

       Datum huwelijk: 24-05-1836

       Kind:

       Gerrit Geb. 24-05-1844

 

Nr. 4: Geb.datum Gerrit Sjoerds Levey: 14-04-1811

       Datum huwelijk: 23-03-1839

       Kinderen:

       Janke     Geb. 30-01-1840

       Johannes  Geb. 14-03-1842

       Sjoerd    Geb. 12-07-1846

 

 

 

 

 

BLAD 5 (Zie Blad 4 nr. 1)

 

PIETER-JOHANNES HOVINGA  x  MARTJE JANS STEIGER

Geb.   28-09-1803 te Morra  Geb.   01-08-1802 te Paesens

Overl. 07-02-1870 te Morra  Overl. 14-07-1875 te Morra

Datum huwelijk 19-01-1829

Kinderen:

 

1. JOHANNES HOVENGA x Jantje Tjipkes Mullender (Zie Blad 6)

   Geb.   11-04-1830 te Morra

   Overl. 11-07-1875 te Metslawier

 

2. JAN HOVINGA            

   Geb.   12-05-1833 te Metslawier

   Overl. (Van deze Jan Hovinga is in de archieven niets

          terug te vinden)

 

3. LIEUWE HOVINGA

   Geb.   28-07-1836 te Leeuwarden

   Overl. 09-05-1838 te Leeuwarden

 

4. LIEUWE HOVENGA  x  Lollina Cornelis Visser 

   Geb.   15-07-1842 te Morra

   Overl. Tussen 17 en 29-09-1870 te St. Petersburg

    

   

   NB: Let op Hovinga/Hovenga!!!

 

 

 

Notities:

 

Nr. 4: Geb.datum Lollina Cornelis Visser: 24-11-1845

       Datum huwelijk: 27-12-1867

       Geen kinderen.

 

       Na het overlijden van Lieuwe Hovenga huwde

       Lollina C. Visser op 05-04-1872 met Jacob

       Oelsen Gerrit Gerrits Ruurds Fenenga.

    

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

BLAD 6 (Zie Blad 5 nr. 1)

 

JOHANNES-PIETERS HOVINGA    x JANTJE TJIPKES MULLENDER

Geb.   11-04-1830 te Morra    Geb.   21-03-1833 te Morra

Overl. 11-07-1875 te Anjum    Overl. 08-04-1923 te Ee

Datum huwelijk: 15-05-1856

Kinderen:

 

1. MARTJE HOVINGA

   Geb.   12-02-1857 te Morra

   Overl. 30-09-1858 te Morra

 

2. PIETER HOVINGA  x  Janke Aartsma (Zie Blad  7)

   Geb.   12-11-1859 te Morra

   Overl. ..-..-.... te Amerika.

 

3. EELKJE HOVINGA  x  Been Bos

   Geb.   27-05-1864 te Nes (WD)

   Overl. 04-04-1930 te Ee

 

 

 

Notities:

 

Op 04-04-1879 treedt Jantje Mullender in het huwelijk met

Wiltje Braaksma, geb. op 21-03-1837 te Engwierum

 

 

Nr. 3. Geb.datum Been Bos: 07-07-1842

       Datum huwelijk: 04-01-1883

       Kinderen:

       Jantje     Geb. 12-05-1883

       Johannes   Geb. 16-08-1884

       Elisabeth  Geb. 07-08-1886

       Trijntje   Geb. 15-07-1892

       Petronella Geb. 15-07-1892

       Anna       Geb. 25-02-1898

       Pieter     Geb. 17-07-1901

 

 

 

 

BLAD 7 (Zie blad 6 nr. 2)

 

PIETER JOHANNES HOVINGA    x  JANKE JAN’S AARTSMA

Geb.    13-11-1859 te Morra   Geb.   23-05-1863 te Engwierum

Overl.  ..-..-.... te Amerika Overl. 28-09-1886 te Engwierum

Datum huwelijk:  09-05-1885

Geen kinderen

 

Notities:

 

    In mei 1889 is Pieter Johannes Hovinga vertrokken

    naar Amerika (Zie onderstaande notitie)

 

    Tweede huwelijk met Johanna . . . .

    Kind:

    Leroy Hovinga  Geb.   in 1894

                   Overl. in 1973

 

    Derde huwelijk met Mary Schilling (Geb. in 1866)

    (Volledige gegevens zijn niet te achterhalen)                                

 

 

 

Notities:

 

Pieter J. Hovinga woonde van mei 1885 tot september 1886

in het polderhuisje te Engwierum. Op 28 september 1886

verdronk zijn vrouw Janke Aartsma op de kwelder bij het

polderhuisje. In haar overlijdensakte staat vermeld:

 

”Janke Jans Aartsma overl. op 28 Sept. 1886 des morgens ten

8 ure te Engwierum, oud drie en twintig jaren, geboren te

Engwierum in het jaar achttien honderd drie en zestig,

Zonder beroep, wonende te Engwierum, gehuwd met Pieter

Hovinga, arbeider te Engwierum, dochter van Jan Dirks

Aartsma, voerman en Akke Hendriks Braaksma, zonder beroep,

echtelieden wonende te Engwierum”.

 

In het ”Algemeen Nieuw- en Advertentieblad voor Noord-

Oostelijk Friesland en Noord-westelijk Groningen” van

2 oktober 1886 is dit tragische voorval als volgt beschreven:

 

”Toen de dagloner Pieter Hovinga in de Engwierumer polder

Dinsdagmorgen thuiskwam, vond hij het huis (polderhuisje)

gesloten. Na eenige tijd gezocht te hebben vond hij zijne

jeugdige echtgenoote, slechts 23 jaar oud en met Mei j.l.

pas getrouwd, als lijk in eene der kwelderputten.

Waarschijnlijk heeft de ongelukkige bij het opkomen van het

getij het vee naar den dijk willen halen en is zij hierbij

op noodlottige wijze in de put geraakt”.

(NB: ”Met Mei j.l. pas getrouwd” klopt niet! Het echtpaar

huwde in mei 1885!)

 

Na het overlijden van zijn vrouw woont Pieter Hovinga als

commensaal (kostganger) in bij het echtpaar Wiltje Braaksma

(Geb. 21-03-1837 te Engwierum) en zijn moeder Jantje

Mullender (Geb. 21-03-1833 te Morra).

In mei 1889 vertrekt hij naar Noord-Amerika (Bev.reg.

Engwierum 1880, blz. 125). Met het schip Amsterdam  komt hij

op 24 mei 1889 in New York aan.

(Bron: R Nouta)

 

 

_______________________________________________________________

 

 

BLAD 8 (Zie Blad 4 nr. 3)

                                                                                                                         

RYKELE JOHANNES HOVINGA  x  IDSKE YLES (YLLES) HOEKSTRA

Geb.   15-03-1811 te Morra  Geb.   ..-..-1808 te Morra

Overl. 22-04-1892 te Anjum  Overl. 14-11-1853 te Anjum

Datum huwelijk: 04-05-1833

Kinderen:

 

1. JOHANNES RYKELES HOVINGA

   Geb.   28-12-1833 te Morra

   Overl. 10-06-1834 te Morra

 

2. YLLE RYKELES HOVINGA

   Geb.   28-12-1833 te Morra

   Overl. 13-01-1834 te Morra

 

3. JOHANNES RYKELES HOVINGA x Riemke Joh. de Boer

   Geb.   08-07-1835 te Anjum                (Zie Blad (9)

   Overl. 21-03-1866 te Anjum

 

4. YLE RYKELES HOVINGA x Reinouw Rinzes Holwerda 

   Geb.   24-07-1839 te Anjum                (Zie Blad 10)

   Overl. 19-01-1885 te Anjum

 

5. PIETER RYKELES HOVINGA  x  Ytje Jans Heltjes 

   Geb.   29-10-1841 te Anjum                (Zie Blad 31)

   Overl. 04-10-1929 te Anjum

 

6  IDS RYKELES HOVENGA x Riemke Johannes de Boer

   Geb.   22-07-1844 te Anjum                (Zie Blad 9)

   Overl. 04-01-1888 te Anjum

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BLAD 8A (ZIE Blad 4 nr. 3)

 

Tweede huwelijk van Rykele Johannes Hovinga.

 

RYKELE JOHANNES HOVINGA   x  ANTJE JAN’S DE JONG

Geb.   15-03-1811 te Morra   Geb.   01-01-1819 te Anjum

Overl. 22-04-1892 te Anjum   Overl. 14-02-1900 te Anjum 

Datum huwelijk: 26-06-1856

Kind:

 

7. JANKE HOVINGA  x  Gerke Blijstra

   Geb.   05-05-1857 te Anjum

   Overl. 09-05-1917 te Anjum

 

 

Notities:

 

Nr. 7 Geb.datum Gerke Blijstra: 02-06-1863

      Datum huwelijk: 15-05-1885

      Kinderen:

      Dirkje   Geb. 08-09-1885

      Antje    Geb. 28-12-1889

      Riekele  Geb. 29-12-1889

      Antje    Geb. 26-06-1894

 

 

 

 

BLAD 9 (Zie Blad 8 nr. 3 en 6)

 

JOHANNES RYKELES HOVINGA   x   RIEMKE JOHANNES DE BOER

Geb.   08-07-1835              Geb.   13-09-1834 te Anjum

Overl. 21-03-1866              Overl. 11-05-1902 te Anjum

Datum huwelijk: 13-06-1861

Kinderen:

 

1. SAAKJE HOVINGA  x  Hendrik de Boer

   Geb.   02-06-1862 te Anjum

   Overl. 02-09-1887 te Franeker

 

2. IDSKE HOVINGA

   Geb.   15-08-1865 te Anjum

   Overl. 17-04-1866 te Anjum

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Geb.datum Hendrik de Boer: 06-03-1862

       Datum huwelijk: 25-09-1886

       Geen kinderen

 

       Na het overlijden van Johannes R. Hovinga huwde

       Riemke Joh. De Boer met Ids Rykeles, de jongste

       broer van Johannes Rykeles. (Zie Blad 9a)

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

BLAD 9a (zie Blad 8)

 

IDS RIEKELES HOVENGA    x   RIEMKE JOHANNES DE BOER

Geb.   22-07-1844 te Anjum  Geb.   13-09-1834 te Anjum

Overl. 04-01-1888 te Anjum  Overl. 11-05-1902 te Anjum

Datum huwelijk: 13-07-1867

Kinderen:

 

1. IDSKE HOVENGA

   Geb.   30-04-1868 te Anjum

   Overl. 11-08-1892 te Anjum

 

2. JOHANNES HOVENGA

   Geb.   02-08-1874 te Anjum

   Overl. 01-09-1874 te Anjum

 

3. JOHANNES HOVENGA

   Geb.   17-10-1875 te Anjum

   Overl. 01-05-1891 te Anjum

 

 

_______________________________________________________________

 

 

BLAD 10 (Zie Blad 8 nr. 4)

 

YLE RIEKELES HOVENGA    x   REINOUW RINZES HOLWERDA

Geb.   24-07-1839 te Anjum  Geb.   28-07-1836 te Anjum

Overl. 19-01-1885 te Anjum  Overl. 24-05-1916 te Anjum

Datum huwelijk: 05-06-1867

Kinderen:

 

1. RIEKELE YLES HOVENGA  x  Jantje Feenstra (Zie Blad 11)

   Geb.   30-11-1876 te Oostmahorn                        

   Overl. 26-05-1910 te Oostmahorn                      

 

2. SIJKE HOVENGA  x  Jelle Mosselman

   Geb.   06-05-1880 te Oostmahorn

   Overl. 18-02-1915 te Anjum

 

 

Notities:

 

Nr. 2: Geb.datum Jelle Mosselman: 22-05-1878

       Datum huwelijk: 03-08-1905

       Kinderen:

       Reinouw  Geb: 26-07-1906

       Jacob    Geb: 08-07-1907

       Iefke    Geb: 26-08-1910

 

 

_______________________________________________________________

 

 

BLAD 11 (Zie Blad 10 nr. 1)

 

RIEKELE YLES HOVENGA       x     JANTJE FEENSTRA

Geb.   30-11-1876 te Oostmahorn  Geb.   19-07-1877 te

                                 Metslawier

Overl. 26-05-1910 te Oostmahorn  Overl. 24-01-1964 te Anjum

Datum huwelijk: 06-08-1898

Kinderen:

 

1. YLE HOVENGA

   Geb.   13-12-1898 te Anjum

   Overl. 13-12-1898 te Anjum

 

2. YLE HOVENGA  x  Trijntje Kooiman          (Zie Blad 12)

   Geb.   16-11-1899 te Anjum

   Overl. 27-02-1990 te Andijk

 

3. PIER HOVENGA  x  Antje Dekker             (Zie Blad 20)

   Geb.   22-02-1901 te Anjum

   Overl. 02-06-1968 te Andijk

 

4. REINO HOVENGA  x  Willem Sonnema

   Geb.   11-01-1904 te Anjum

   Overl. 13-06-1992 te Vuren

 

5. AKKE HOVENGA  x  Folkert van der Ploeg

   Geb.   24-04-1905 te Anjum

   Overl. 26-11-2002 te Veenwouden

 

 

 

Notities:

 

Nr. 2 en 3: Yle en Pier Hovenga zijn lid geweest van het

            Anjumer Muziekkorps ”Halleluja”. De broers zijn

            in 1920 met de overige korpsleden op de foto

            gezet bij de Holdingastate.

            Deze foto is te vinden op blz. 55 van het

            Jubileumboek ”90 jaar Chr. Fanfarekorps

            ”Halleluja” te Anjum”.

            Later zijn de beide broers naar Andijk

            vertrokken.

 

Nr. 4: Geb.datum Willem Sonnema: 13-01-1899

       Datum huwelijk: 24-03-1923

       Kinderen:

       Jantje    Geb. 27-08-1923   

       Alle      Geb. 03-12-1924   

       Riekele   Geb. 21-12-1925   

       Piet      Geb. 11-01-1927   

       Yle       Geb. 01-07-1928   

       Sjoerd    Geb. 02-11-1929

       Pier      Geb. 17-02-1931

       Durk      Geb. 21-11-1932

       Jacob     Geb. 22-08-1935

       Gerben    Geb. 10-11-1936

       Ymkje     Geb. 19-06-1938

       Auke      Geb. 03-03-1940

       Fokje     Geb. 22-05-1942

       Willem    Geb. 19-07-1944

       Folkert   Geb. 17-09-1945

       Reinand   Geb. 04-12-1950

 

 

Nr. 5: Geb.datum Folkert v.d. Ploeg: 19-10-1899

       Datum huwelijk: 19-05-1927

       Kinderen:

       Janna (Jantje) Geb. 29-02-1928

       Anna (Antje)   Geb. 30-03-1930

       Marten         Geb. 18-07-1931

       Reino          Geb. 02-08-1937

       Klaaske        Geb. 03-01-1948

 

 

 

 

 

BLAD 12 (Zie Blad 11 nr. 2)

 

YLE HOVENGA         x       TRIJNTJE KOOIMAN

Geb.   16-11-1899 te Anjum  Geb.   08-02-1904 te Andijk

Overl. 27-02-1990 te Andijk Overl. 28-03-1988 te Lutjebroek

Datum huwelijk: 15-10-1925

Kinderen:               

                     

1. TRIJNTJE HOVENGA  x  Simon Weverink

   Geb.   01-10-1926 te Andijk

   Overl. 09-04-2015 te Hoorn

 

2. RIEKELE HOVENGA x Arentina Wilhelmina Zweep

   Geb.   28-02-1928 te Andijk                (Zie Blad 13)

   Overl. 31-01-2006 te Alkmaar

 

3. JANTJE REINO HOVENGA   x   Cornelis Kooiman

   Geb.   14-11-1929 te Andijk

   Overl. 02-12-2007 te Andijk

 

4. ANTJE HOVENGA   x   Hendrik Dik

   Geb.   18-06-1931 te Andijk

   Overl. 04-07-2010 te Assen 

 

5. PIETER HOVENGA  x  Trijntje Horjus         (Zie Blad 15)

   Geb.   20-09-1933 te Andijk

 

6. PIER HOVENGA  x  Neeltje Hilvers           (Zie Blad 17)

   Geb.   12-11-1936 te Andijk

 

7. DIEUWERTJE MAARTJE HOVENGA  x  Jelle Veeman

   Geb.   02-03-1940 te Andijk

  

8. LYDA CATHARINA HOVENGA  x  Jan Reindert Timmer

   Geb.   03-04-1946 te Andijk

   Overl. 04-09-1986 te Dronten

 

 

 Notities:

 

Nr. 1: Geb.datum Simon Weverink: 11-02-1925

       Datum huwelijk: 02-03-1950

       Kinderen:

       Trijntje           Geb. 04-09-1953

       Teunetta Leonarda  Geb. 15-09-1955

       Ylco Rienk         Geb. 25-08-1957

       Johanna Christina  Geb. 29-09-1962

 

 

Nr. 3: Geb.datum Cornelis Kooiman: 05-07-1927

       Datum huwelijk: 02-12-1954

       Kinderen:

      Louise Jeannette  Geb. 04-11-1955

       Rudolf Johan      Geb. 06-02-1957 

       Richard Erwin     Geb. 08-03-1961

       Edward José       Geb. 24-09-1963

 

 

Nr. 4: Geb.datum Hendrik Dik: 19-03-1930

       Datum huwelijk: 05-02-1958

       Kinderen:

       Klaas       Geb. 13-11-1960

       Emile René  Geb. 01-10-1965

 

 

Nr. 7: Geb.datum Jelle Veeman: 31-10-1922

       Datum huwelijk: 27-12-1976

       Kinderen:

       Sandra  Geb. 10-06-1971

       Ingrid  Geb. 05-06-1973

 

 

Nr. 8: Geb.datum Jan Reindert Timmer: 04-08-1936

       Datum huwelijk: 16-03-1966

       Kinderen:

       Johan Reindert  Geb. 30-05-1966

       Carina Yllona   Geb. 15-05-1969

 

 

 

 

BLAD 13 (Zie Blad 12 nr. 2)

 

RIEKELE HOVENGA            ARENTINA WILHELMINA ZWEEP

Geb.   28-02-1928 te Andijk  Geb. 06-03-1930 te Amsterdam

Overl. 31-01-2006 te Alkmaar

Datum huwelijk: 14-05-1954

Kinderen:

 

1. GERTRUDE HOVENGA  

   Geb. 25-03-1955 te Amsterdam

 

2. YLE RIEKELE (ERIK) HOVENGA x Walter Diaz   (Zie Blad 14)

   Geb. 03-12-1957 te Amsterdam

 

3. DICK HOVENGA

   Geb. 09-06-1963 te Amsterdam

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Kinderen:

       Jorim Sint    Geb. 28-05-1984

       Waronne Sint  Geb. 24-12-1985

 

 

 

 

 

BLAD 14  (Zie Blad 13 nr. 2)

 

YLE RIEKELE (ERIK) HOVENGA    x WALTER DIAZ

Geb. 03-12-1957 te Amsterdam    Geb. 18-09-1978 te Buenos

                                Aires  (Argentinië)

Datum huwelijk: 07-07-2007                           

 

 

 

 

BLAD 15  (Zie Blad 12 nr. 5)

 

PIET HOVENGA        x      TRIJNTJE HORJUS

Geb. 20-09-1933 te Andijk  Geb. 19-05-1935 te Andijk

Datum huwelijk: 14-08-1964

Kinderen:

 

1. DELINDA ANITA HOVENGA  x  Henry Verver

   Geb. 21-05-1965 te Enkhuizen

 

2. FRANCINE ALBERDINA HOVENGA  x  Sipco de Vries

   Geb. 14-04-1967 te Andijk

 

3. YWAN REIN HOVENGA  x  Francine de Kroon (Zie Blad 16)

   Geb. 22-02-1969 te Andijk

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Geb.datum Henry Verver: 25-04-1964

       Datum huwelijk: 29-05-1986

       Kinderen:

      Iris Tina      Geb. 13-11-1993

       Beaudien Anna  Geb. 24-10-2000

 

 

Nr. 2: Geb.datum Sipco de Vries: 20-06-1966

       Datum huwelijk: 17-05-1990

       Kinderen:

       Kay    Geb. 27-01-1993

       Robin  Geb. 27-05-1995

       Ian    Geb. 05-01-1998

 

 

 

 

BLAD 16  (Zie Blad 15 nr. 3)

 

YWAN REIN HOVENGA     x    FRANCINE JACQUELINE DE KROON

Geb. 22-02-1969 te Andijk  Geb. 23-01-1971 te Andijk

Datum huwelijk: 20-07-2007

Kind:

 

1. TESS ISA HOVENGA

   Geb. 30-03-2005 te Hoorn

 

2. LYNN ANNA HOVENGA

   Geb. 06-06-2008 te Hoorn

 

 

 

 

BLAD 17  (Zie Blad 12 nr. 6)

 

PIER HOVENGA         x    NEELTJE HILVERS

Geb.12-11-1936 te Andijk  Geb. 02-07-1936 te Heerhugowaard

Datum huwelijk: 04-08-1961

Kinderen:

 

1. IWALD HOVENGA  x  Adriana Pierik          (Zie Blz. 18)

   Geb. 14-09-1962 te Andijk

 

2. WILHELMINA GEERTRUIDA HOVENGA  x  Gerard Hemmen

   Geb. 23-11-1963 te Enkhuizen

 

3. PIERRE HOVENGA  x  Marjan Willems         (Zie Blad 19)

   Geb. 13-09-1966 te Andijk

 

 

 Notities:

 

Nr. 2: Geb.datum Gerard Hemmen: 18-07-1963

       Datum huwelijk: 29-06-1990

       Kinderen:

       Jean Pierre     Geb. 23-03-1993

       Gerard Mathieu  Geb. 10-01-1996

 

 

 

 

BLAD 18 (Zie Blad 17 nr. 1)

 

IWALD HOVENGA        x     DIANA PIERIK

Geb. 14-09-1962 te Andijk  Geb. 24-07-1967 te Dalfsen

Datum huwelijk: 16-10-1992

Kinderen:

 

1. YONG LIN HOVENGA

   Geb. 15-04-2000 te Yong Xiu

 

2. YU XIN HOVENGA

   Geb. 20-09-2002 te Chong Xing

 

 

 

 

 

BLAD 19 (Zie Blad 17 nr. 3)

 

PIERRE HOVENGA       x     MARJANNE ASSELINE WILLEMS

Geb. 13-09-1966 te Andijk  Geb. 16-03-1968 te Heerde

Datum huwelijk: 19-06-1991

Kinderen:

 

1. PIERRE MATHIJS HOVENGA

   Geb. 23-02-1996 te Zwolle

 

2. ELISE JENNIFER HOVENGA

   Geb. 30-03-1998 te Zwolle

 

3. ANNE LYNN HOVENGA

   Geb. 30-05-2000 te Zwolle

 

 

 

 

BLAD 20 (Zie Blad 11 nr. 3)

 

PIER RIEKELES HOVENGA      ANTJE DEKKER

Geb.   22-02-1901 te Anjum   Geb.   31-12-1905 te Andijk

Overl. 02-06-1968 te Andijk  Overl. 27-07-2002 te Leusden

Datum huwelijk: 15-04-1926

 

Kinderen:

 

1. TRIJNTJE HOVENGA   x   Gezinus Hans

   Geb.   11-09-1926 te Enkhuizen

   Overl. 16-12-2000 te Naarden

 

2. ANTJE HOVENGA     x    Cornelis Gorter

   Geb.   09-11-1928 te Enkhuizen

 

3. RIEKELE HOVENGA   x    Antje Doef          (Zie Blad 21)

   Geb.   06-03-1931 te Enkhuizen

 

4. WILLEM HOVENGA    x    Grietje Kwantus     (Zie Blad 26)

   Geb.   01-10-1934 te Enkhuizen

 

5. GRIETJE HOVENGA   x    Evert v.d. Veen

   Geb.   20-12-1938 te Enkhuizen

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Geb.datum Gezinus Hans: 13-10-1918

       Datum huwelijk: 18-07-1980

       Geen kinderen

 

 

Nr. 2: Geb.datum Cornelis Gorter: 11-03-1929

       Datum huwelijk: 21-10-1954

       Kinderen:

       Evert Cornelis     Geb. 05-12-1955

       Anja Pierette      Geb. 28-12-1956

       Ronald Christiaan  Geb. 16-08-1960

       Cornelis Johannes  Geb. 06-04-1965

       Paul Ferdinand     Geb. 10-03-1967

 

 

Nr. 5: Geb datum Evert v.d. Veen: 03-11-1934

       Datum huwelijk: 31-12-1960

       Kinderen:

       Annet Margrietha   Geb. 12-05-1962

       Robert Martin      Geb. 31-08-1963

       Nico Everhard      Geb. 25-08-1964

       Jolanda Caroline   Geb. 23-08-1972

 

 

 

 

BLAD 21 (Zie Blad 20 nr. 3)

 

RIEKELE HOVENGA        x      ANTJE DOEF

Geb. 06-03-1931 te Enkhuizen  Geb. 31-12-1932 te Andijk

Datum huwelijk: 01-03-1956

Kinderen:

 

1. PIER RIEKELE HOVENGA x Rensje Gijsbertha Iza de l’Ecluse

   Geb.   27-12-1956 te Mijdrecht             (Zie Blad 22) 

 

2. JAN GERRIT HOVENGA

   Geb.   29-09-1958 te Mijdrecht

 

3. WILLEM JOHAN HOVENGA

   Geb.   31-07-1961 te Rozenburg

   Overl. 27-02-1964 te Rozenburg

 

4. PIETER ERIC HOVENGA  x  Adriana Leonie Hage

   Geb.   22-11-1962 te Rozenburg             (Zie Blad 23)

 

5. AVELINE ELISABETH HOVENGA  x  Gerben van der Knaap

   Geb.   24-12-1964 te Rozenburg

 

6. JOHAN WILLEM HOVENGA x Johanna Maria van der Wel

   Geb.   24-04-1966 te Rozenburg             (Zie Blad 24)

 

 

Notities:

 

Nr. 5: Geb.datum Gerben v.d. Knaap: 08-06-1964

       Datum huwelijk: 19-08-1988

       Kinderen:

       Marleen Annemieke  Geb. 06-09-1993

       Marissa Heleen     Geb. 06-09-1993

       Maikel Sebastiaan  Geb. 06-09-1993  

 

 

 

 

 

BLAD 22 (Zie Blad 21 nr. 1)

 

PIER RIEKELE HOVENGA       RENSJE GIJSBERTA IZA DE L’ECLUSE

Geb. 27-12-1956 te Enkhuizen Geb. 02-05-1958 te Maassluis

Datum huwelijk: 30-05-1979

Kinderen:

 

1. DAVID HOVENGA  x  Eva Maarseveen       (Zie Blad  25)

   Geb. 11-01-1978 te Maassluis

 

2. RONALD HOVENGA

   Geb. 17-04-1980 te Rozenburg

 

3. SYLVIA HOVENGA

   Geb. 06-03-1982 te Rozenburg

 

 

 

 

BLAD 23 (Zie Blad 21 nr. 4)

 

PIETER ERIC HOVENGA        ADRIANA LEONIE HAGE

Geb. 22-11-1962 te Rozenburg Geb. 28-11-1962 te Spijkenisse

Datum huwelijk: 15-06-1984

Kinderen:

 

1. DANIEL HOVENGA

   Geb. 20-10-1991 te Vlaardingen

 

2. ANGELO HOVENGA

   Geb. 13-10-1992 te Rotterdam

 

 

 

 

BLAD 24 (Zie Blad 21 nr. 6)

 

JOHAN WILLEM HOVENGA       JOHANNA MARIA VAN DER WEL

Geb. 24-04-1966 te Rozenburg Geb. 14-07-1966 te Rozenburg

Datum huwelijk: 23-10-1987

Kinderen:

 

1. MARCO JOHAN HOVENGA

   Geb. 13-11-1989 te Rozenburg

 

2. SUZANNE HELENA HOVENGA

   Geb. 01-10-1991 te Rozenburg

 

3. ARNO CRISTIAAN HOVENGA

   Geb. 14-10-1993 te Rozenburg

 

 

 

 

BLAD 25 (Zie Blad 22 nr. 1)

 

DAVID HOVENGA           x         EVA MAARSEVEEN

Geb.  11-01-1978 te Maassluis     Geb. 12-03-1979 te

                                         Vlaardingen

Relatie: samenwonend

Kinderen:

 

1. JEREMY MAARSEVEEN

   Geb. 14-08-2003 te Spijkenisse

 

2. DAMIAN MAARSEVEEN

   Geb. 06-09-2004 te Spijkenisse

 

3. JAYDEN DINESH MAARSEVEEN

   Geb. 18-12-2006 te Spijkenisse

 

 

 

 

BLAD 26 (Zie Blad 20 nr. 4)

 

WILLEM HOVENGA        x      GRIETJE KWANTES

Geb. 01-10-1934 te Enkhuizen Geb.   17-01-1936 te Andijk

                             Overl. 08-12-2010 te Andijk

Datum huwelijk: 23-06-1960

Kinderen:

 

1. PIM JAN HOVENGA   x   Evelien Kùhr         (Zie Blad 27)

   Geb. 09-05-1961 te Andijk

 

2. MARTIEN HOVENGA   x   Miranda Koomen       (Zie Blad 28)

   Geb. 05-12-1962 te Andijk

 

3. ARJEN HOVENGA  x  Gertruud Grooteman       (Zie Blad 29)

   Geb. 05-01-1965 te Andijk

 

4. RIENK WILLEM HOVENGA  x  Natasja Snoek     (Zie Blad 30)

   Geb. 17-05-1969 te Andijk

 

 

 

 

BLAD 27 (Zie Blad 26 nr. 1)

  

PIM JAN HOVENGA       x     EVELIEN KUHR

Geb. 09-05-1961 te Andijk   Geb. 13-03-1961 te Den Haag

Datum huwelijk: 13-06-1991

Kinderen:

 

1. ROEL HOVENGA

   Geb.   08-10-1991 te Breda

 

2. ALEX HOVENGA

   Geb.   20-08-1993 te Zwolle

 

3. NINA HOVENGA

   Geb.   01-11-1994 te Zwolle

   Overl. 01-01-1995 te Groningen

 

4. ANNEMIEK HOVENGA

   Geb.   14-02-1998 te Zwolle

 

5. ERIK HOVENGA

   Geb.   02-11-2000 te Zwolle

 

 

 

 

BLAD 28 (Zie Blad 26 nr. 2)

 

MARTIEN HOVENGA      x     MIRANDA KOOMEN

Geb. 05-12-1962 te Andijk  Geb. 16-06-1965 te Andijk

Datum huwelijk: 09-05-1985

Kinderen:

 

1. KIRSTEN HOVENGA

   Geb. 10-10-1993 te Hoorn

 

2. NICK HOVENGA

   Geb. 27-06-1996 te Hoorn

 

 

 

 

BLAD 29 (Zie Blad 26 nr. 3)

 

ARJEN HOVENGA       x      GERTRUUD GROOTEMAN

Geb. 05-01-1965 te Andijk  Geb. 15-09-1968 te Andijk

Datum huwelijk: 17-03-1988

Kinderen:

 

1. GLENDA HOVENGA

   Geb. 28-11-1994 te Hoorn

 

2. DIANN HOVENGA

   Geb. 07-10-1998 te Andijk

 

 

 

 

BLAD 30 (Zie Blad 26 nr. 4)

 

RIENK WILLEM HOVENGA     NATASJA SNOEK

Geb. 17-05-1969 te Andijk  Geb. 01-07-1972 te Hoogwoud

Datum huwelijk: 18-08-1995

Kinderen:

 

1. LARS HOVENGA

   Geb. 15-10-1997 te Hoorn

    

2. ANITA HOVENGA

   Geb. 23-03-2000 te Hoorn

 

 

 

 

BLAD 31 (zie Blad 8 nr. 5)

 

PIETER RYKELES HOVINGA   x  YTTJE JANS HELTJES

Geb.   29-10-1841 te Anjum  Geb.   31-03-1840 te Anjum

Overl. 04-10-1929 te Anjum  Overl. 03-07-1918 te Anjum

Datum huwelijk: 05-06-1867

Kinderen:

 

1. RIEKELE PIETERS HOVENGA x Trijntje Holwerda

   Geb.   14-03-1870 te Anjum               (Zie Blad 32)

   Overl. 21-04-1948 te Anjum

 

2. TRIJNTJE  HOVENGA

   Geb.   21-07-1878 te Anjum

   Overl. 04-02-1882 te Anjum

 

 

 

 

BLAD 32 (Zie Blad 31 nr. 1)

 

RIEKELE PIETERS HOVENGA  x  TRIJNTJE HOLWERDA

Geb.   14-03-1870 te Anjum  Geb.   11-05-1872 te Wetsens

Overl. 21-04-1948 te Anjum  Overl. 20-01-1950 te Wartena

Datum huwelijk: 23-05-1895                             

Kinderen:

 

1. YTJE  HOVENGA         x       -Jelle Mosselman    

   Geb.   13-12-1895 te Anjum    -Tjeerd Feenstra

   Overl. 24-05-1974 te Wartena

 

2. REINOUW HOVENGA  x   Johan Tijssen

   Geb.   13-04-1898 te Anjum              

   Overl. 15-11-1986 te Oosterbeek

 

3. TRIJNTJE HOVENGA          

   Geb.   02-01-1901 te Anjum

   Overl. 21-08-1901 te Anjum

 

4. PIETER HOVENGA   x   Hiske Dijkstra     (Zie Blad 33)

   Geb.   06-11-1902 te Anjum 

   Overl. 09-01-1987 te Anjum

 

5. JAN HOVENGA

   Geb.   11-03-1911 te Anjum

   Overl. 17-11-1919 te Anjum

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Zoontje Riekele Hovenga             (Zie Blad 38)

      Geb.   13-08-1915 te Anjum

       Overl. 15-09-1960 te St. Albans (Austr.)

 

       Eerste huwelijk:

       Geb. datum Jelle Mosselman: 22-05-1878

       Datum huwelijk: 01-02-1917

       Kind:

       Thomas  Geb. 21-07-1918 te Anjum

       (Huwelijk ontbonden)

 

       Tweede huwelijk:

       Geb. datum Tjeerd Feenstra: 04-02-1887

       Datum huwelijk: 17-04-1930

       Tjeerd was weduwnaar van Grietje Dijkstra

       Uit dit huwelijk twee kinderen: Geertje en Job

 

Nr. 2: Geb. datum Johan Tijssen: 20-05-1883

       Datum huwelijk: 12-01-1927

       Kinderen:

       Barry  Geb. 23-01-1934

       Toos   Geb. 09-08-1937

 

 

 

 

BLAD 33 (Zie Blad 32 nr. 4)

 

PIETER RIEKELES HOVENGA   x  HISKE DIJKSTRA

Geb.   06-11-1902 te Anjum   Geb.   08-01-1905 te Anjum

Overl. 09-01-1987 te Anjum   Overl. 07-05-1989 te Anjum

Datum huwelijk: 01-05-1924

Kinderen:

 

1. RIEKELE HOVINGA   x   Jacoba J. Huizinga  (Zie Blad 34)

   Geb.   11-09-1924 te Lioessens

 

2. BOTE HOVENGA

   Geb.   18-09-1926 te Anjum

   Overl. 25-09-1926 te Anjum

 

3. BOTE JAN HOVENGA  x  Corrie Soepboer      (Zie Blad 35)

   Geb.   21-01-1928 te Anjum

   Overl. 17-12-2015 te Metslawier

 

4. TRIJNTJE HOVENGA  x  Willem van Voorst

   Geb.   17-03-1930 te Anjum

 

5. JANTJE HOVENGA    x  Klaas de Graaf/Bouke Hoogstra

   Geb.   23-12-1934 te Anjum

   Overl. 29-12-1993 te Leeuwarden

 

 

 

Notities:

 

Nr. 4: Geb.datum Willem van Voorst: 14-01-1927

       Datum huwelijk: 23-04-1949

       Kinderen:

       Hiske             Geb. 23-11-1949

       Teuntje Everdina  Geb. 23-09-1952

 

Nr. 5: Eerste huwelijk:

       Geb.datum Klaas de Graaf: 06-06-1928

       Datum huwelijk: 01-06-1961

       Kind:

       Folkert Geb. 21-08-1961

 

       Tweede huwelijk:

       Geb. datum Bouke Hoogstra: 05-07-1938

       Datum huwelijk: 11-06-1986

       Geen kinderen.

 

 

 

 

BLAD 34 (Zie Blad 33 nr. 1)

 

RIEKELE HOVENGA             JACOBA JANTIENA HUIZINGA

Geb.  11-09-1924 te Lioessens Geb. 28-05-1930 te

Overl.11-03-2018 te Dokkum    Zwaagwesteinde

Datum huwelijk: 18-11-1954

Kinderen:

 

1. BETTY HOVENGA   x   Pier Soepboer

   Geb. 28-10-1958 te Anjum

 

2. HILDA HOVENGA   x   Ype Tiekstra

   Geb. 08-07-1964 te Anjum

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Geb. datum Pier Soepboer: 20-03-1953

       Datum huwelijk: 12-08-1977

       Kinderen:

       Aant              Geb. 09-07-1979

       Jantina Jacoba    Geb. 24-09-1983

       Patricia Chantal  Geb. 20-04-1992

 

Nr. 2: Geb. datum Y. Tiekstra: 14-12-1961

       Datum huwelijk: 24-06-1985 (Huw. ontbonden)

       Kinderen:

       Rianne Charisma  Geb. 24-09-1984

       Wolter           Geb. 24-02-1986

 

 

 

BLAD 35 (Zie Blad 33 nr. 3)

 

BOTE JAN HOVENGA      x    CORRIE SOEPBOER

Geb.  21-01-1928 te Anjum  Geb. 23-02-1935 te Oosternijkerk

Overl.17-12-2015 te Metslawier

 

Datum huwelijk: 31-05-1956

Kinderen:

 

1. PIETER BOTE HOVENGA   x  Klaske de Bruin   (Zie Blad 36)

   Geb. 04-11-1958 te Anjum

 

2. TAKO HOVENGA          x  Pietje de Swart   (Zie Blad 37)

   Geb. 04-08-1961 te Anjum

 

3. AUKJE HISKE HOVENGA   x  Roel Sikkema

   Geb. 25-08-1967 te Anjum

 

 

Notities:

 

Nr. 3: Geb. datum Roel Sikkema: 17-03-1964

       Datum huwelijk: 19-06-1992

       Kinderen:

       Corine Hiske     Geb. 02-07-1996

       Pieter Bote      Geb. 30-04-1998

       Gonne Janine     Geb. 09-11-2001     

 

 

 

 

BLAD 36 (Zie Blad 35 nr. 1)

 

PIETER BOTE HOVENGA   x   KLASKE DE BRUIN

Geb. 04-11-1958 te Anjum  Geb. 24-04-1961 te Dokkum

Datum huwelijk: 19-11-1980

Kinderen:

 

1. WILLEKE HOVENGA x Oebele de Jong

   Geb. 10-11-1981 te Dokkum

 

2. PIETER BOTE HOVENGA

   Geb. 12-08-1983 te Metslawier

 

3. SAKE WIETZE HOVENGA

   Geb. 16-06-1986 te Metslawier

 

4. CORRIE HOVENGA

   Geb. 06-05-1992 te Metslawier

 

5. MARIEKE HOVENGA

   Geb. 21-01-1996 te Metslawier

 

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Geregistreerd partnerschap ontbonden

       Kind:   

       Pieter Roel  Geb. 08-08-2004 

 

 

 

 

 

BLAD 37 (Zie Blad 35 nr. 2)

 

TAKO HOVENGA     x    PIETJE DE SWART

Geb. 04-08-1961       Geb. 15-04-1964 te Dronrijp

Datum huwelijk: 09-05-1985

Kinderen:

 

1. ANNETTA HOVENGA

   Geb. 08-05-1986 te Metslawier

 

2. BOTE JAN HOVENGA

   Geb. 05-07-1990 te Metslawier

 

3. Op verzoek verwijderd.

  

 

 

 

 

BLAD 38  (Zie Blad 32 Notitie nr. 1)

 

RIEKELE HOVENGA      x      SAAKJE VAN DER HAAG

Geb.   13-08-1915 te Anjum  Geb.   30-03-1920 te Leeuwarden

Overl. 15-09-1960 te Austr. Overl. 07-06-1986 te Ballarat

                           (Austr.)

Datum huwelijk: 15-02-1941                          

Kinderen:

 

1. RIEKELE (RICHARD) HOVENGA x Margaret Allan (Zie Blad 39)

   Geb.   30-06-1941 te Dronrijp

   Overl. 08-11-1995 te Footscray

                 

 

2. KLAAS (KEN) HOVENGA     x     -Evelyn J.S. Vroom 

   Geb. 08-02-1943 te Dronrijp   -Christa Lanzendoerfer

                                              (Zie Blad 42)

 

3. YTJE (IRENE) HOVENGA x Edwin Willingham             

   Geb. 04-03-1944 te Dronrijp

 

 

4. WENTJE (WENDY) HOVENGA    x    -Joseph Quaadgras  

   Geb. 19-10-1945 te Leeuwarden  -Bill Davidson

 

 

5. TRIJNTJE (TERESA) HOVENGA   x  -Graeme W. Fenton

   Geb. 13-05-1949 te Leeuwarden  -Irving Stephens

 

 

6. HARRY HOVENGA    x   Pearl Tren-Te-Pohl    (Zie Blad 43)

   Geb. 16-08-1950 te Leeuwarden

 

 

7  GLENN HOVENGA       x          -Kerry Reilly         

   Geb. 22-05-1953 te Melbourne   -Dianne Martin

                                              (Zie Blad 45)

 

8. ANNETTE HOVENGA x André Weinberger

   Geb. 13-06-1959 te Footscray      

 

 

Notities:

 

Op 17 oktober 1950 verliet dit gezin Friesland om zich in

Australië te vestigen. Aankomst in Sydny op 23 november 1950.

De familie woonde vervolgens op een drietal verschillende

locaties, om zich op 21 juni 1952 te vestigen op het adres:

24 Cowper Ave, St. Albans, Victoria Australië.

 

In 1985 trad Saakje van der Haag opnieuw in het huwelijk met

Len (Leendert) Munster.

 

Nr. 3: Geb.datum Edwin Willingham: 05-07-1939

       Datum huwelijk: 30-03-1963

       Kinderen:

       Tracey Geb. 12-10-1966

       Craig  Geb. 16-09-1968

 

Nr. 4: Geb.datum Joop Quaadgras: 16-11-1938             

       Datum huwelijk: 11-06-1966

       (Huw. ontbonden: 18-04-1988)

       Kinderen:

       Robert  Geb.  08-08-1968

       Sharon  Geb.  09-03-1971

    

       Geb.datum Bill Davidson: 11-02-1945

       Datum huwelijk: 09-09-1989

 

Nr. 5: Geb. datum Graeme W. Fenton: 18-12-1938

       Datum huwelijk: 28-06-1969 (Huw. ontbonden)

       Kinderen:

       Matthew David   Geb. 09-11-1972

       Paul Anthony    Geb. 10-09-1974

       Andrew William  Geb. 11-06-1976

 

       Geb.datum Irving Stephens: 25-05-1933

       Niet gehuwd. (Relatie beëindigd)

 

 Nr. 8: Geb.datum André Weinberger: 21-03-1958

       Datum huwelijk: 09-05-1981

       Kinderen:

       James Ivan  Geb. 26-05-1987

       Adam        Geb. 26-03-1990

       Dylan       Geb. 09-06-1993

 

 

 

 

BLAD 39 (Zie Blad 38 nr. 1)

 

RIEKELE (RICHARD) HOVENGA   x  MARGARET ALLAN

Geb.   30-06-1941 te Dronrijp  Geb. 30-06-1943 te Glasgow

Overl. 08-11-1995 te Footscray                   (Austr.)                                                             

Datum huwelijk: 21-11-1964

Kinderen:

 

1. PETER ALLAN HOVENGA

   Geb. 11-12-1968 te Melbourne

 

2. SCOTT RICHARD HOVENGA x Julie Cowden  (Zie Blad 40)     

   Geb. 28-01-1971 te Melbourne

 

3. DAVE JOHN HOVENGA    x  Nicole Toth   (Zie Blad 41)

   Geb. 10-04-1973 te Melbourne

 

 

_________________________________________________________

 

 

BLAD 40 (Zie Blad 39 nr. 2)

 

SCOTT RICHARD HOVENGA    x   JULIE COWDEN

Geb. 28-01-1971 te Melbourne Geb. 30-05-1973 te Dandenong

Datum huwelijk: 05-09-1997                        (Austr.)

Kinderen:

 

1. ARRON HOVENGA

   Geb. 12-04-1996 te Melbourne

 

2. COOPER HARRY HOVENGA

   Geb. 30-05-2000 te Melbourne   

 

_____________________________________________________________

 

BLAD 41 (Zie Blad 39 nr. 3)

 

DAVE JOHN HOVENGA      x      NICOLE TOTH

Geb. 10-04-1973 te Melbourne  Geb. 23-09-1973 te Australië

Datum huwelijk: 01-03-2000

Kinderen:

 

1. MATTHEW TOTH TIFFEN

   Geb. 25-09-1991 te Melbourne

   Zoon uit eerder huwelijk van Nicole Toth

 

2. DYLAN HOVENGA

   Geb. 21-07-1997 te Melbourne

 

3. AMBER JANE HOVENGA

   Geb. 15-03-1999 te Melbourne

 

_____________________________________________________________ 

 

BLAD 42 (Zie blad 38 nr. 2)

 

KLAAS (KEN) HOVENGA      x   EVELYN JOHANNA SOPHIA VROOM

Geb. 08-02-1943 te Dronrijp  Geb. 12-08-1945 te Zaandam

Datum huwelijk: 20-06-1964

(Huwelijk ontbonden in 1976)

Kinderen:

 

1. KAREN HOVENGA        x         -Michael Wauchope

   Geb. 25-08-1968 te Melbourne   -James Brown

 

2. HELEN HOVENGA     x     Robert Cleaver

   Geb. 12-07-1970 te Melbourne   

 

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Geb.datum Michael Wauchope: 16-06-1961

       Niet gehuwd.(Relatie beëindigd)

       Kinderen:

       Gindi   Geb. 18-05-1988

       Tamily  Geb. 28-09-1990

       Zyl     Geb. 07-12-1992

 

       Geb.datum James Brown: 26-11-1962

       Datum huwelijk: 06-09-2003

       Kind:

       Rose Violet Geb. 31-10-2005

 

 

Nr. 2: Geb.datum Robert Cleaver:  10-03-1969

       Datum huwelijk:  06-03-2004

       Geen kinderen

 

 

_____________________________________________________________

 

BLAD 42a  (Zie Blad 38 nr. 2)

 

Tweede relatie van Klaas (Ken) Hovenga.

 

KLAAS (KEN) HOVENGA       x  CHRISTA LANZENDOERFER

Geb. 08-02-1943 te Dronrijp  Geb. 28-09-1939 te Bremen

Relatie: samenwonend.                       (Duitsland)

 

Notities:

 

Kinderen uit eerder huwelijk Christa Lanzendoerfer:

Marcus  Geb. 04-05-1968

Neils   Geb. 11-10-1974

 

 

_____________________________________________________________

 

BLAD 43 (Zie Blad 38 nr. 6)

 

HARRY HOVENGA        x         PEARL TREN-TE-POHL    

Geb.  16-08-1950 te Leeuwarden Geb. 12-11-1954 te Australië

 

Datum huwelijk: 03-03-1973

Kinderen:

 

1. AMANDA HOVENGA  x  Nathan Doman

   Geb. 16-03-1975 te Australië

 

2. STEVEN HOVENGA  x  Tina Smith            (Zie Blad 44)

   Geb. 12-08-1978 te Australië

 

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Geb.datum Nathan Doman: 15-10-1973

       Datum huwelijk: 13-04-2002

       Kinderen:

       Kiandra Isobel  Geb. 08-05-1997

       Tayla May       Geb. 19-09-2000

 

 

 

 

BLAD 44 (Zie Blad 43 nr. 2)

 

STEVEN HOVENGA         x         TINA SMITH

Geb. 12-08-1978 te Australië     Geb. NN        

Niet gehuwd

(Relatie beëindigd)

Kind:

 

1. EVE HOVENGA

   Geb. 08-11-2001 te Australië

 

 

 

 

BLAD 45 (Zie Blad 38 nr. 7)

 

GLEN HOVENGA         x        KERRY REILLY

Geb. 22-05-1953 te Melbourne  Geb.   18-09-1955 te Australië

                              Overl. ..-02-2006 te Australië

Datum huwelijk: NN       

(Huwelijk ontbonden)

Kind:

 

1. LUKE HOVENGA

   Geb. 04-08-1976 te Australië

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

BLAD 45A (Zie Blad 38 nr. 7)

 

Tweede relatie van Glen Hovenga 

 

 

GLEN HOVENGA           x       DIANNE MARTIN

Geb. 22-05-1953 te Melbourne   Geb. 22-01-1948 te Australië

Relatie: samenwonend.

 

 

_______________________________________________________________