Harke Iedema schreef veel composities voor koor al dan niet met begeleiding van verschillende instrumenten. Als groter koorwerk kan zijn Koraalcantate ”Alles wat love de Here” genoemd worden voor Mannenkoor, Orgel, Dwarsfluit en Solisten. Dit werk werd in 1988 uitgevoerd, en op de plaat vastgelegd, door het Christelijk Ooststellingswerfs Mannenkoor Oosterwolde (Fr.) o.l.v. Piet Soorsma.

Toch heeft het schrijven van koraalbewerkingen voor orgel zijn voorkeur.

 

Bij ”Harmonia-uitgave” te Hilversum verscheen:

 

Orgelmethode ”De jonge Organist”

-   De jonge Organist   I

-   De jonge Organist   II

-   De jonge Organist   III

-   De jonge Organist   IV

-   De jonge Organist   IVa  (met Pedaal)

-   De jonge Organist   V

-   De jonge Organist   Va   (met Pedaal)

-   De jonge Organist   VI

-   De jonge Organist   VIa  (met Pedaal)

 

-  Voorspelen en Koraalharmonisaties Deel I   (H.U.  3430)

-  Voorspelen en Koraalharmonisaties Deel II  (H.U.  3431)

 

------------------------------------------------------- 

 

 

Bij Muziekuitgeverij J.C. Willemsen te Huizen (Holland):

 

BOEK I  (No. 726):

Gezang 112  ”Als Koning opgetreden”

Gezang 391  ”De maan is opgekomen”

Gezang 437  ”Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht”

Gezang 473  ”Neem mijn leven, laat het Heer”

Gezang 431  ”Lof zij de Heer, ons hoogste goed”

 

BOEK II  (No. 853):

Gezang 259  ”Aanbidt de Vader in het woord”

Gezang 443  ”Liefde Gods die elk beminnen”

Gezang 377  ”De gouden zonne heeft overwonnen”

Gezang 478  ”Prijst des Heren machtig woord”

 

BOEK III  (No. 918):

Gezang 483  ”Gij die alle sterren houdt”

Gezang 324  ”Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here

Gezang 296  ”Ik kom met haast, roept Jezus’ stem”

 

BOEK IV  (No. 960):

Gezang 167  ”Heer Jezus licht der wereld”

Gezang 333  ”O Here God ons liefst verlangen”

Gezang 316  ”Blijf bij ons, Jesus, onze Heer”

Gezang 389  ”Nu is de dag ten einde”

 

BOEK V  (No. 1034):

Gezang 223  ”De aarde is vervuld”

Gezang 292  ”Wegens Gods, hoe duister zijt gij”

Gezang 387  ”O Heer mijn God, ook deze nacht”

 

BOEK VI  (No. 1323):

Variaties over twee bekende Kerstliederen.

a. ”In Bethlehems stal”

b. ”’t Was nacht in Beth’lems dreven”

 

BOEK VII  (No. 1334):

”15 voorspelen bij bekende Psalmen”

Inhoud:

Psalm 6, 21, 38, 43, 61, 74, 90, 101, 105,

         116, 121, 123, 134, 140 en 141. 

 

BOEK VIII  (No. 1359):

Drie Partita’s alla Johann Pachelbel.

Inhoud:

a.  ”De vreugde voert ons naar dit huis”

b.  ”In de veelheid van geluiden”

c.  ”Sterk, Heer, de handen tot uw dienst”

 

BOEK IX  (No. 1363):

”13 voorspelen bij bekende Psalmen”

Inhoud:

Psalm 5, 16, 35, 42, 47, 84, 86, 93, 100,

         110, 124, 133 en 138.

 

 

Bundel: Dertig Romantische Koraalvoorspelen bij

bekende gezangen Deel I  (no. 1298)

Inhoud:

1.   ”Al heeft Hij ons verlaten”

2.   ”Alle volken, looft de Here

3.   ”Beveel gerust uw wegen”

4.   ”Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt”

5.   ”De wereld is van Hem vervuld”

6.   ”Dit is de dag, die God ons schenkt”

7.   ”Geef vrede, Heer, geef vrede”

8.   ”Genadig Heer, die al mijn zwakheid kent”

9.   ”God enkel licht”

10. ”God heeft mij zijn Zoon gegeven”

11. ”Halleluja! Lof zij het Lam”

12. ”Heilig, heilig, heilig”

13. ”Het nieuwe daglicht staat ons borg”

14. ”Hoor Gij ons aan”

15. ”Ik heb de vaste grond gevonden”

16. ”Ik heb U lief, o mijn beminde”

17. ”Ik wil jou van harte dienen”

18  ”In Christus is noch west noch oost”

19  ”Jezus leeft en ik met Hem”

20. ”Jezus, mijn verblijden”

21. ”Laat komen, Heer, uw rijk”

22. ”Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten”

23. ”Morgenglans der eeuwigheid”

24. ”Nu valt de nacht”

25. ”O Here God, ons liefst verlangen”

26. ”O Lam van God onschuldig”

27. ”O onze Vader, trouwe Heer”

28. ”Verlosser, Vriend, o hoop en lust”

29. ”Wat God doet, dat is welgedaan”

30. ”Wegen Gods, hoe duister zijt gij”

 

 

Bundel: Dertig Romantische Koraalvoorspelen bij

bekende gezangen Deel 2  (No. 1311)

Inhoud:

1.   ”Almachtige, verheven Heer”

2.   ”Christus, met eer gekroonde”

3.   ”De Heer is mijn Herder”

4.   ”De Heer verschijnt te middernacht”

5.   ”De maan is opgekomen”

6.   ”De ware kerk des Heeren

7.   ”Een rijke schat van wijsheid”

8.   ”Geest der waarheid, moge Uw licht”

9.   ”God in den hoog’ alleen zij eer”

10. ”Gij die alle sterren houdt”

11. ”Gij hebt, o Vader van het leven”

12. ”Heer van uw kerk”

13. ”Here Jezus, om uw woord”

14. ”Jezus, leven van ons leven”

15. ”Kroont Hem met gouden kroon”

16. ”Loof de Koning, heel mijn wezen”

17. ”Neem mijn leven, laat het, Heer”

18. ”Nu daagt het in het oosten”

19. ”O kom, o kom Immanuël

20. ”O kostbaar kruis, o wonder Gods”

21. ”O leid mijn blindheid bij de hand”

22. ”Overwinnaar, grote Koning”

23. ”Prijst des Heren machtig woord”

24. ”Samen in de naam van Jezus”

25. ”Schoonste Heer Jezus”

26. ”U bid ik aan, o macht der liefde”

27. ”Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht”

28. ”Wat vlied’ of bezwijk”

29. ”Wie maar de goede God laat zorgen.

30. ”Wij knielen voor uw zetel neer”

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

In de serie ”Orgelklanken” van Muziekuitg. J.C. Willemsen:

 

In ”Orgelklanken 2”:

Voorspel en Koraal ”Morgenglans der eeuwigheid”

Gezang 289 LvdK 

 

In ”Orgelklanken 6”:

Orgelkoraal ”O grote God die liefde zijt

Gezang 481 LvdK 

 

In ”Orgelklanken 14”:

Variaties ”Ik heb U lief, o mijn beminde”

Gezang 430 LvdK 

 

In ”Orgelklanken 19”:

Variaties ”Herders, ik boodschap, blij van stem”

Oud-Nederlands Kerstlied 

 

In ”Orgelklanken 27”:

Inleiding, variatie en koraal ”God is tegenwoordig”

Gezang 323 LvdK

 

In ”Orgelklanken 34”:

Variaties ”Aan de deur van ’s harten woning”

Gezang 295 LvdK

 

In ”Orgelklanken 46”:

Orgelkoraal ”Neem, Heer, mijn beide handen”

Lied 235 EL

 

In ”Orgelklanken 51”:

Variaties ”Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis”

Gezang 189 LvdK

 

In ”Orgelklanken 58”:

Variaties ”Als Hij maar van mij is”

Gezang 455 LvdK

 

In ”Orgelklanken 62”:

Partita (alla Piet Post) over

”O Jezus, hoe vertrouwd en goed”

Gezang 446 LvdK

 

In ”Orgelklanken 69”:

Variaties ”Glorie zij aan Jezus”

Lied 116 EL

 

In ”Orgelklanken 75”:

Variaties ”’t Is middernacht en in de hof”

Lied 65 EL

 

In ”Orgelklanken 84”:

Variaties (alla Johann Pachelbel) over

”Neem mijn leven, laat het Heer”

Gezang 473 LvdK

 

--------------------------------------------------------

In eigen beheer uitgegeven:

 

BOEK X

Vier Koraalbewerkingen:

a. ”Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt”

b. ”De stilte zingt U toe, o Here

c. ”Ontwaak, o mens, de dag breekt aan”

d. ”Wij knielen voor uw zetel neer”

 

BOEK  XI

”14 voorspelen bij bekende Psalmen”

Inhoud:

Psalm 8, 15, 19, 24, 32, 63, 71, 73, 92, 106,

119, 135, 139 en 146.

 

BOEK  XII

Vier Koraalbewerkingen over Engelse melodieën:

a. ”Zoals ik ben, kom ik nabij”

b. ”O Heer die onze Vader zijt

c. ”God gaat zijn ongekende gang”

d. ”Heilig, heilig, heilig”

 

BOEK XIII

”16 voorspelen bij bekende Psalmen”

Inhoud:

Psalm 1, 25, 34, 56, 66, 75, 81, 99, 103, 108,

127, 130, 132, 136, 143 en 150.

 

BOEK  XIV

”Variaties over drie Engelse Kerstmelodieën

uit het Liedboek 2013”

a. ”Het is al nacht in Bethlehem”

b. ”In de nacht gekomen”

c. ”Een lied weerklinkt in deze nacht”

 

BOEK  XV

”12 voorspelen bij bekende Psalmen”

Inhoud:

Psalm 3, 9, 22, 36 (68), 70 (17, 63), 87, 96,

97, 111 (24, 62, 95), 122, 135 en 145.

 

NB: BOEK X t/m XV zijn verkrijgbaar bij:

          Dhr. G. van der Meulen

          Jan Ensinglaan 95

          9744 GP Groningen