Biografie

Harke Iedema werd in 1940 geboren in Anjum, een dorp in de uiterste hoek van Noord-Oost Friesland. Zijn eerste orgellessen ontving hij van de, eveneens in Anjum wonende, orgellerares Maaike Steen. Later vervolgde hij zijn studie bij Arjen van Lunen te Morra en Arnold Feddema te Damwoude. In 1955 werd hij benoemd tot organist van de Gereformeerde Kerk in zijn geboortedorp. In 1959 behaalde Harke Iedema in Amsterdam het Diploma Kerkelijk Orgelspel van de N.O.V.. Zijn muziekstudie zette hij in 1965 voort aan de pas opgerichte Muziekpedagogische Academie te Leeuwarden met Piet Post als hoofddocent. In 1970 rondde hij deze studie af met de Onderwijsakte A voor Orgel. Enkele jaren later, toen de M.P.A. de status van Conservatorium had verkregen, behaalde hij de Onderwijsakte B. In deze periode schreef hij de bekend geworden orgelmethode ”De Jonge Organist”.


In 1970 werd Harke Iedema benoemd tot organist van de Ned. Herv. Kerk te Ferwerd. In deze kerk stond een groot drieklaviers elektrisch-pneumatisch orgel met storingen aan de lopende band. Vanaf zijn benoeming zette hij zich in voor restauratie van dit instrument. Deze werd in 1982/1983 uitgevoerd door de Fa. Verschueren te Heythuysen. Na als docent en adjunct-directeur aan de Streekmuziekschool voor Noord-Oost Friesland gewerkt te hebben werd Harke Iedema in 1978 benoemd tot directeur. Tijdens zijn directeurschap kende deze muziekschool een periode van ongekende bloei: gemiddeld ruim 1600 leerlingen.
Bij muziekuitgeverij J.C. Willemsen verschenen 5 bundeltjes orgelmuziek van zijn hand met in totaal zo’n 20 bewerkingen van gezangen uit het ”Liedboek voor de Kerken”. Momenteel werkt hij mee aan de serie ”Orgelklanken” van dezelfde uitgeverij. Hiervoor heeft hij inmiddels een zevental koraalbewerkingen geschreven.


Harke Iedema geniet ook bekendheid als lokaal historicus van zijn geboorteplaats Anjum. In 1976 verscheen zijn dorpskroniek ”Van Anigheim tot Anjum” en in de periode 1990 – 1998 publiceerde hij jubileumboeken over ”125 jaar Christelijk Onderwijs in Anjum”, over het 90-jarige Christelijke Fanfarekorps ”Halleluja” en over de 50-jarige Voetbalvereniging Anjum. In deze periode schreef hij ook nog de historische jeugdroman ”Willem Taeckes uit Anjum”. Voor al deze activiteiten kreeg Harke Iedema een onderscheiding. In 2001 werd hij benoemd tot ”Ridder in de Orde van Oranje-Nassau”.


Eén van zijn vele hobby’s is tekenen en schilderen. Ook het dorp Anjum ”zoals het vroeger was” heeft Harke Iedema vastgelegd in pen- en potloodtekeningen. Het resultaat hiervan waren in de afgelopen jaren twee tentoonstellingen in de expositie-ruimte van de Anjumer molen.